کارشناسان رسمی دادگستری

 

ردیف نام و نام خانوادگی تلفن همراه رشته کارشناسی تاریخ اخذ پروانه حوزه فعالیت
1 امیرحسین عندلیب 09130991360 کارشناس راه و ساختمان 14 دی 1382 یزد یزد
2 محمدرضا جعفری نجف‌آبادی 09131517535 کارشناس راه و ساختمان 16 اسفند 1382 یزد یزد
3 حمید ضیاعی منشادی 09133519314 کارشناس راه و ساختمان 24 اسفند 1382 یزد یزد
4 محمدرضا سلطانی 09133573577 کارشناس راه و ساختمان 15 اسفند 1383 یزد اردکان
5 سیدعباس مشکاتی 09133514301 کارشناس راه و ساختمان 23 اسفند 1385 یزد یزد
6 محمدمهدی فلاح بافقی 09131535885 کارشناس راه و ساختمان 20 تیر 1386 یزد یزد
7 غلامرضا کمال‌زاده 09131521156 کارشناس راه و ساختمان 2 بهمن 1387 یزد یزد
8 محمدرضا کریمی زارچ 09133551708 کارشناس راه و ساختمان 27 اسفند 1387 یزد یزد
9 احمد کارگریان 09133513189 کارشناس راه و ساختمان 3 تیر 1388 یزد یزد
10 منصور محمدی نصرآبادی 09131511718 کارشناس راه و ساختمان 21 شهریور 1388 یزد یزد
11 محمدرضا بیکی بندرآبادی 09131533997 کارشناس راه و ساختمان 25 اردیبهشت 1389 یزد یزد
12 افشین آردیان 09131517867 کارشناس راه و ساختمان 2 خرداد 1390 یزد یزد
13 سیدمهدی قریشی 09133513872 کارشناس راه و ساختمان 24 مرداد 1390 یزد یزد
14 ناصر شفیع‌نادری 09133514996 کارشناس راه و ساختمان 21 آذر 1390 یزد یزد
15 رضا رهنمای یزدی 09131532912 کارشناس راه و ساختمان 19 اردیبهشت 1391 یزد یزد
16 مهدی شهسواری 09131527163 کارشناس راه و ساختمان 3 خرداد 1391 یزد تفت
17 احسان‌رضا غفوری 09131533019 کارشناس راه و ساختمان 28 تیر 1391 یزد یزد
18 حمید عراقی 09133528121 کارشناس راه و ساختمان 10 مهر 1392 یزد اردکان
19 سیدعبدالناصر حسینی 09131565148 کارشناس راه و ساختمان 3 شهریور 1393 یزد بافق
20 مجید فلاح یخدانی 09131566314 کارشناس راه و ساختمان 11 شهریور 1393 یزد یزد
21 یدالله خاندل 09133516292 کارشناس راه و ساختمان 19 آبان 1393 یزد یزد
22 کریم نقدی 09122254009 کارشناس راه و ساختمان 19 اسفند 1393 یزد یزد
23 حسینعلی دره‌شیری 09132741448 کارشناس راه و ساختمان 23 اردیبهشت 1394 یزد یزد
24 عبدالرضا عسکری 09131514536 کارشناس راه و ساختمان 29 آذر 1394 یزد یزد
25 امیرحسین خواجه‌حسینی 09133518343 کارشناس راه و ساختمان 29 فروردین 1395 یزد یزد
26 علی میرجلیلی 09124846020 کارشناس راه و ساختمان 22 آبان 1396 یزد یزد
27 محمدمهدی فخرالدین تفتی 09125154062 کارشناس راه و ساختمان 9 اردیبهشت 1397 یزد یزد
28 علی وارث‌وزیریان 09127209558 کارشناس راه و ساختمان 29 مرداد 1397 یزد یزد
29 محمدرضا زارعی محمودآبادی 09133555280 کارشناس راه و ساختمان 30 مرداد 1397 یزد یزد
30 حسنعلی مسلمان یزدی 09131516522 کارشناس راه و ساختمان یزد میبد
31 کمال باقی زارچی 09131530289 امور ثبتی 4 بهمن 1382 یزد یزد
32 محمدحسن یاوری 09131530117 امور ثبتی 22 شهریور 1385 یزد یزد
33 عبدالحمید نجیبیان 09132568562 امور ثبتی 16 آبان 1385 یزد میبد
34 علی اصغر دهقانی فیروزآبادی 09133593708 امور ثبتی 17 دی 1385 یزد یزد
35 رضا دشتی 09132598901 امور ثبتی 3 بهمن 1385 یزد یزد
36 حامد اقبال یخدانی 09132515922 امور ثبتی 18 بهمن 1389 یزد میبد
37 محمود حاجی ده آبادی 09131527329 امور ثبتی 22 آذر 1391 یزد میبد
38 مجتبی بوئی آبادی 09133560227 امور ثبتی 15 مرداد 1393 یزد یزد
39 علیرضا دهقان منشادی 09131576730 امور ثبتی 18 مرداد 1393 یزد یزد
40 مهدی شاکراردکانی 09132552217 امور ثبتی 27 مهر 1393 یزد یزد
41 علیرضا جعفری ده آبادی 09132572642 امور ثبتی 1 اسفند 1393 یزد یزد
42 ابوالفضل مصطفایی 09132574522 امور ثبتی 19 اسفند 1393 یزد یزد
43 علیرضا بامدادی 09120306678 امور ثبتی 28 مرداد 1394 یزد میبد
44 حمیدرضا محمدپور 09132521939 امور ثبتی 2 آبان 1394 یزد یزد
45 غلامحسین برزگر مرودستی 09133541120 امور ثبتی 10 دی 1396 یزد یزد
46 مجید رضایی ده آبادی 09133555149 امور ثبتی 18 شهریور 1397 یزد میبد
47 محمدرضا ملک زاده فیروزآبادی 09132570219 امور ثبتی 10 اسفند 1390 یزد میبد
48 محمدرضا هوشمندزاده 09131562578 امور ثبتی 15 مرداد 1393 یزد تفت

ورود به سامانه