دفاتر اسناد رسمی (121)

ردیف عنوان نام سردفتر نام خانوادگی سردفتر دفتر یار شماره تماس شهر
1 دفتراسناد رسمی شماره 1 محمد حسین کریمی معصومه جافی 37251240 یزد
2 دفتراسناد رسمی شماره 2 محمد رضا طاحونه دار سید محمد رضا رضی رضوی 35227065 یزد
3 دفتراسناد رسمی شماره 3 مصطفی سبحانیان فاطمه فرخی مقدم . کفیل از دفتر 79 36233934 یزد
4 دفتراسناد رسمی شماره 4 علی دهقان دهنوی جلال بهدر زاده 36232708 یزد
5 دفتراسناد رسمی شماره 5 سید حسین میر وکیلی محمد رضا میر وکیلی 36263517 یزد
6 دفتراسناد رسمی شماره 6 محمد ولی راعی عزآبادی مجید یعقوبی باجگانی 37216313 یزد
7 دفتراسناد رسمی شماره 7 بی بی عالیه پور حسینی نژاد معصومه میر وکیلی 36282822 یزد
8 دفتراسناد رسمی شماره 8 سیدیحیی طباطبایی عقدا طباطبایی عقدا اکرم میرجلیلی 37267883 یزد
9 دفتراسناد رسمی شماره 9 مصطفی جعفری محمد حسین شکاری اردکانی 32227718 اردکان
10 دفتراسناد رسمی شماره 10 علیرضا سلیمی منشادی مجتبی سلیمی منشادی 38246432 یزد
11 دفتراسناد رسمی شماره 11 سید ابراهیم محمدی سید روح الله موسوی نسب 35274477 یزد
12 دفتراسناد رسمی شماره 12 احمد رضا فتوحی اردکانی فتوحی 32225070 اردکان
13 دفتراسناد رسمی شماره 14 سید مرتضی کرباسی میبدی آزاده زهرا عامری بافقی 38260040 یزد
14 دفتراسناد رسمی شماره 15 محمد فرهمند رضا عابدی 32824247 ابرکوه
15 دفتراسناد رسمی شماره 16 محمد علی دبستانی امیرآباد علی محمد دهقانی 32345821 میبد
16 دفتراسناد رسمی شماره 17 فاطمه اصفهانی هنزایی فاطمه جباری سر دوراهی 38234600 یزد
17 دفتراسناد رسمی شماره 18 محمد جواد زارع محمد جواد برادران 32522664 مهریز
18 دفتراسناد رسمی شماره 20 مرتضی کشمیری مصطفی پرسیان 36298420 یزد
19 دفتراسناد رسمی شماره 21 رضا احسان راضیه نور بالا تفتی 32625577 تفت
20 دفتراسناد رسمی شماره 22 امیر حسین نیکنامی محمد رضا سالم 36222142 یزد
21 دفتراسناد رسمی شماره 23 فاطمه فلاح تفتی راضیه نور بالا 32622970 تفت
22 دفتراسناد رسمی شماره 24 امیر حسین زارع رضا زارع 38249410 یزد
23 دفتراسناد رسمی شماره 25 محمدیاسر خلیلی نعیم ابادی مینو وکیلی ندوشن 37283113 یزد
24 دفتراسناد رسمی شماره 26 احسان رحیمی پور سید محمد افتخاری بافقی 38340026 یزد
25 دفتراسناد رسمی شماره 27 سید وحید ضمیری هاشمیان سید رضا پور میر افضلی 32322420 میبد
26 دفتراسناد رسمی شماره 28 محمد جلیل فلاح تفتی مهدیه خوش آمدی تفت
27 دفتراسناد رسمی شماره 29 طاهره شریعتی جزستانی مریم شریعتی جزستانی 32423483 بافق
28 دفتراسناد رسمی شماره 30 بی بی عزت طباطبایی سید مهدی طباطبایی 32529140 مهریز
29 دفتراسناد رسمی شماره 31 مریم ناصر پور امیر حسین ناصر پور 36233506 یزد
30 دفتراسناد رسمی شماره 32 امیر عباس معصومی علی اکبر گلاب 37263232 یزد
31 دفتراسناد رسمی شماره 33 عبد الحمید امینی سید رضا پور میر افضلی 32343987 میبد
32 دفتراسناد رسمی شماره 34 جمال حبیبی احمد آبادی زینب نوری احمد ابادی 32234960 اردکان
33 دفتراسناد رسمی شماره 35 رضا فلاحتی مروست آزاده قانع مبارکه 32583213 مروست
34 دفتراسناد رسمی شماره 36 یوسف بیات سمیرا رزمجویی 30882003 خاتم
35 دفتراسناد رسمی شماره 37 سید محمد ترابی قریه علی حکیمه عسکری 36227337 یزد
36 دفتراسناد رسمی شماره 38 مریم نقیب زاده سید محسن مدرس حسنی 38276066 یزد
37 دفتراسناد رسمی شماره 39 محمد رضا عسکری سید حسین افتخاری بافقی 32425418 بافق
38 دفتراسناد رسمی شماره 40 علی جعفری محمود شاکر اردکانی 32231334 اردکان
39 دفتراسناد رسمی شماره 41 سید حسین حسینی نیک حسن میرجلیلی 36263132 یزد
40 دفتراسناد رسمی شماره 42 ناصر سرداری ناصر سرداری 32726876 اشکذر
41 دفتراسناد رسمی شماره 43 محمد عزیزی بارجینی مژگان ضمیری هاشمیان 32333967 میبد
42 دفتراسناد رسمی شماره 44 جلیل مزیدی شرف آبادی رضایی 35220213 یزد
43 دفتراسناد رسمی شماره 45 آزاده قاسمی اکبر مسرت 37255645 یزد
44 دفتراسناد رسمی شماره 46 محمد علی جعفری مریم قوه ندوشن 35231042 یزد
45 دفتراسناد رسمی شماره 47 سهیلا دهقان نیری حمید رضا دهقان نیری 36237661 یزد
46 دفتراسناد رسمی شماره 49 زهرا نجم الهدا زهر نجم الهدا 38250918 یزد
47 دفتراسناد رسمی شماره 51 اصغر زارع رحیم آبادی محسن صالحی پور 37257745 یزد
48 دفتراسناد رسمی شماره 52 علیرضا پور امینی 32336669 یزد
49 دفتراسناد رسمی شماره 53 سید احمد ترابی قریه علی خانم صفورا بهابادی 32431003 بافق
50 دفتراسناد رسمی شماره 54 فایزه فاید سید حمید دهقان بنادکی 35229535 یزد
51 دفتراسناد رسمی شماره 55 سید علی کربلایی اکرمی سید ابوالحسن کربلایی اکرمی 36260776 یزد
52 دفتراسناد رسمی شماره 56 سید علی میرباقری لیلا امینیان 38219300 یزد
53 دفتراسناد رسمی شماره 57 الهام لطفی نسب سید علی شاطر چی 37258145 یزد
54 دفتراسناد رسمی شماره 58 جمال آزاد نیا کمال آزاد نیا 38256565 یزد
55 دفتراسناد رسمی شماره 59 ابراهیم عمیقی ابرکویی محمد علی حاتمی زاده ابرکویی 37225505 یزد
56 دفتراسناد رسمی شماره 60 قاسم موذنی فاطمه زمانی 37255209 یزد
57 دفتراسناد رسمی شماره 61 محمد رضا بهارستان فر نجمه ناصر پور 35260400 یزد
58 دفتراسناد رسمی شماره 62 علی تیموری آسفیجی زینب تیموری آسفیجی 32471033 بهاباد
59 دفتراسناد رسمی شماره 65 حسن اکبری مهران ایلیلیی 32822080 ابرکوه
60 دفتراسناد رسمی شماره 66 سید رضا میروکیلی رضیه حسینی نژاد 37243366 یزد
61 دفتراسناد رسمی شماره 67 عباسعلی بیکی محمد رضا هنرجو 37239631 یزد
62 دفتراسناد رسمی شماره 68 منیره عباسی حمیده زارع ارنانی 38213452 یزد
63 دفتراسناد رسمی شماره 69 نسیم السادات میروکیلی کاظم مهیجی نصر آباد 36218373 یزد
64 دفتراسناد رسمی شماره 70 سمیه ملا رضایی حسام حامدی 32625427 تفت
65 دفتراسناد رسمی شماره 71 هدا دوانی سمانه حسن نیا 35232771 یزد
66 دفتراسناد رسمی شماره 72 فاطمه اره فروش علی اکبر سلمه نژاد خلفباغی 38250935 یزد
67 دفتراسناد رسمی شماره 73 محمود غیاثی ندوشن رسول غیاثی 32724861 اشکذر
68 دفتراسناد رسمی شماره74 بی بی سکینه صابری زاده سید مصطفی صابری زاده 36238255 یزد
69 دفتراسناد رسمی شماره 75 سید محمد اعرابی کتایون صفائی 38203141 یزد
70 دفتراسناد رسمی شماره 76 عباس شریفی بی بی صدیقه شاطر چی 36204797 یزد
71 دفتراسناد رسمی شماره 77 سید شهاب الدین حسینی سیما غفور زاده اردکانی 32238340 اردکان
72 دفتراسناد رسمی شماره 78 اعظم مدیح امین حمید پور یزدی 38206490 یزد
73 دفتراسناد رسمی شماره 79 جلیل گلزاده تفتی فاطمه فرخی مقدم 38303079 یزد
74 دفتراسناد رسمی شماره 80 محمد حسین سنجیده فاطمه فتاحی حس آباد 38281366 یزد
75 دفتراسناد رسمی شماره 81 محمد تقی عامری بافقی ولی الله عسکری اردکانی 32238260 اردکان
76 دفتراسناد رسمی شماره 82 مهدی خنجری هند چوب اعظم زارع مهرجردی 32324221 میبد
77 دفتراسناد رسمی شماره 83 علی محمد دهقانی محمد آبادی نسیم دهقانی محمد آبادی 38266556 یزد
78 دفتراسناد رسمی شماره 84 فاطمه مقدم یزد
79 دفتراسناد رسمی شماره 85 سید محمد شبانی سعید سیف الدینی 37238261 یزد
80 دفتراسناد رسمی شماره 86 محمد علی کمالی پور رضیه کمالی پور فهادان 32727686 اشکذر
81 دفتراسناد رسمی شماره 87 مجید اقبال مرضیه زارع مهرجردی 32345452 میبد
82 دفتراسناد رسمی شماره 89 اسیه متقیان احسان متقیان 35280914 یزد
83 دفتراسناد رسمی شماره 90 محتبی کشمیری علی رضایی بابکی 36232590 یزد
84 دفتراسناد رسمی شماره 91 محمد حسین عطار زاده حاتمی زاده 37212074 یزد
85 دفتراسناد رسمی شماره 92 اسماعیل احمدی بفرویی محبوبه احمدی بفرویی 37200392 یزد
86 دفتراسناد رسمی شماره 93 سید محمود میر دهقان اشکذری علی محمد دهقانی فیروز آبادی 32326183 میبد
87 دفتراسناد رسمی شماره 94 نجمه دهقان منشادی حمید رضا دهقان منشادی 38264694 یزد
88 دفتراسناد رسمی شماره 95 عادل عبد الله زاده آرزو عبد الله زاده 38202484 یزد
89 دفتراسناد رسمی شماره 96 طاهره رضایی ابرند ابادی فریبا میر جلیلی 35216560 یزد
90 دفتراسناد رسمی شماره 97 مهدی شاکری فهیمه حکیمیان 36300770 یزد
91 دفتراسناد رسمی شماره 98 حسین مفید زاده سحر آبافت 32531783 مهریز
92 دفتراسناد رسمی شماره 99 علی محمد مقیمی لیلی رنجبر 35248999 یزد
93 دفتراسناد رسمی شماره 100 محمد شاکر اردکانی مریم شاکر اردکانی 38203141 یزد
94 دفتراسناد رسمی شماره 101 ابوالفضل نیکنامی هادی نیکنامی 37264555 یزد
95 دفتراسناد رسمی شماره 102 سلمان قاسمی راضیه سادات علوی پور 32829418 ابرکوه
96 دفتراسناد رسمی شماره 103 فاضل دهقان نجم ابادی 36299219 یزد
97 دفتراسناد رسمی شماره 106 میکائیل دهقانی فاطمه شکوری 37256570 یزد
98 دفتراسناد رسمی شماره 107 جلال انصار نیا فاطمه زارع مهر جردی 32336001 میبد
99 دفتراسناد رسمی شماره 108 محمد رضا بهشتیان علی دشتی اردکانی 32238135 اردکان
100 دفتراسناد رسمی شماره 109 فرخنده صادقی اردکانی فاطمه ابو محمدی اردکانی 32238505 اردکان
101 دفتراسناد رسمی شماره 110 پیمان اسحاقیه ندا ابوالحسنی 38262610 یزد
102 دفتراسناد رسمی شماره 111 محمد رضا امینیان فاطمه دهقان 38242097 یزد
103 دفتراسناد رسمی شماره 112 سید حامد مرتضوی زارچ زهرا محمودی میمند 32571035 خاتم
104 دفتراسناد رسمی شماره 113 بی بی طیبه پور حسینی نژاد فاطمه مساح تفتی 36292919 یزد
105 دفتراسناد رسمی شماره 114 مریم دهشیری مریم السادات نصیری 37238930 یزد
106 دفتراسناد رسمی شماره 115 مرتضی پور رحیمی لردکانی رسول غیاثی 32728715 اشکذر
107 دفتراسناد رسمی شماره 116 صدیقه جلالی هامانه افتخاری 37265116 یزد
108 دفتراسناد رسمی شماره 117 مهدی شریفی اردانی سحر ابافت 32529518 مهریز
109 دفتراسناد رسمی شماره 118 اکرم مهدوی مسعود ضرابیان 38287491 یزد
110 دفتراسناد رسمی شماره 119 فاطمه دادپور منصور بخشی ندوشن 35262119 یزد
111 دفتراسناد رسمی شماره 120 جلال راعی عز آبادی صدیقه شبانی رشکوئیه 37238182 یزد
112 دفتراسناد رسمی شماره 121 حسین سرداری اردکانی مجتبی ثقفی 32238321 اردکان
113 دفتراسناد رسمی شماره 122 سید جلال حسینی سید ابوالفضل حسینی حسین آباد 35277188 یزد
114 دفتراسناد رسمی شماره 123 اصغر آزرنوش زهرا حسنی پور، خانم سمیرا رزمجواز 325397 خاتم
115 دفتراسناد رسمی شماره 124 مهدی سعیدیان یزد
116 دفتراسناد رسمی شماره 125 لیلی فلاحتی مروست مهدی پور خواجه حسنی 38300763 یزد
117 دفتراسناد رسمی شماره 126 حمید رضا محمدی پناه محمد علی دهقان طزرجانی 38301096 یزد
118 دفتراسناد رسمی شماره 127 صدیقه صلاحی احمد آبادی حامد نداف بازار نو 32239157 اردکان
119 دفتراسناد رسمی شماره 128 زهرا السادات حاجی میرزایی محمود شاکر 38202704 یزد
120 دفتراسناد رسمی شماره 129 طاهره محمد حسینی بتول نوروزی 32239317 اردکان
121 دفتراسناد رسمی شماره 130 فاطمه مقدم احمد چوپان زاده 37250759 یزد

ورود به سامانه