سیما724 چیست؟

سامانه یکپارچه معاملات املاک (سیما۷۲۴)، در ادامه اجرای طرح ساماندهی و نظارت بر حوزه زمین و مسکن با هدف صیانت از سرمایه‌گزاری مردم، جلوگیری از سودجویی، تأمین امنیت اقتصادی و ساماندهی معاملات زمین و مسکن، طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سامانه با حفظ محرمانگی اطلاعات طرفین معامله و مشاورین املاک، به دنبال ایجاد ثبات و ساماندهی در معاملات حوزه زمین و مسکن می‌باشد.


Laptop

اهداف و رویکردها

طراحی و پیاده‌سازی این سامانه با هدف تحقق ۴ رویکرد ذیل در دستور کار قرار گرفته است:

  • 1رویکرد ارائه خدمات الکترونیکی
  • 2رویکرد آموزش و فرهنگ‌سازی
  • 3رویکرد نظارت
  • 3رویکرد بانک اطلاعاتی
مطالعه بیشتر

 

ورود به سامانه